Eenzaamheid onder werkzoekenden en werkenden

Van 27 september tot 6 oktober 2018 is het de Week tegen Eenzaamheid. We kennen eenzaamheid vaak als een probleem dat ouderen treft, maar de harde waarheid is dat eenzaamheid voorkomt in alle lagen van de bevolking. Zo ook werkzoekenden en werkenden.

Misverstanden over eenzaamheid

Een hardnekkig misverstand is dat mensen die alleen zijn ook per definitie eenzaam zijn. Dat is niet per sé waar. Sommige mensen zijn graag op zichzelf en voelen zich juist eenzaam in een (groot) gezelschap. Wat eenzaamheid definieert is niet het feit of je alleen bent of niet, maar schuilt meer in je behoeften. Heb jij behoefte aan gezelschap? Mis je een maatje? Of ben je in een gezelschap waar je aansluiting en waardering mist? Wanneer de situatie waarin je je bevindt niet aansluit op je sociale behoeften, kan je je eenzaam gaan voelen.Een ander misverstand is dat introverte mensen per definitie minder behoefte hebben aan gezelschap. Ook voor introverte mensen kunnen sociale contacten heel belangrijk zijn.

Hoe vereenzamen werkzoekenden?

Onder werkzoekenden is eenzaamheid een veel voorkomend probleem. Wanneer de mensen waar je close mee bent overdag gewoon aan het werk zijn, heb je als werkzoekende geen aanspraak. Maar het probleem strekt zich nog verder uit.
Doordat je geen werk hebt, moet je je financieel zien te redden met een uitkering of spaargeld. Dan is het niet gek dat je gaat bezuinigen. Hierdoor spreek je misschien steeds minder af met vrienden, je gaat niet meer uit en je slaat verjaardagsfeestjes over omdat je geen cadeau kan betalen.

Ook onder werkenden komt eenzaamheid voor

Aan de andere kant van het spectrum heb je de werkenden, ook bij hen kan de eenzaamheid toeslaan, ongeacht hoeveel collega’s ze hebben. Sterker nog, als je twee collega’s in exact dezelfde situatie plaatst kan het zijn dat de een zich heel eenzaam voelt terwijl de ander nergens last van heeft. Eenzaamheid op de werkvloer komt steeds meer voor.
Ook onder flexwerkers ligt eenzaamheid op de loer. Zij vinden vaak minder aansluiting bij een team dan collega’s met vaste werktijden en meer structuur.

Wat kan je doen tegen eenzaamheid?

Het is belangrijk om samen te kijken wat we kunnen doen tegen eenzaamheid. Iedereen kan daarin een steentje bijdragen. Heb je het idee dat iemand aan het vereenzamen is, dan kan je diegene eens vragen waar hij of zij behoefte aan heeft. Het is voor een eenzaam iemand vaak moeilijk om hierin zelf het voortouw te nemen. Wees alert op signalen dat iemand minder vaak in sociale situaties komt dan vroeger en kijk hoe je een positieve wending aan het verhaal kan geven.
Op de werkvloer zijn er veel dingen die je kan doen om iemand erbij te betrekken. Vraag bijvoorbeeld specifiek om iemands mening bij een vergadering. Of nodig diegene uit om mee te gaan lunchen of wandelen in de pauze. Neem eens een kop koffie mee voor je eenzame collega en vraag hoe het gaat. Zorg dat deze collega kan doen waar zijn kracht ligt en toon hier waardering voor. Dan kom je al een heel eind.