UPLOAD CV

NIEUWS

LAATSTE NIEUWS

Staan werkgevers open voor sabbatical werknemers? 04 aug 2017


In hoeverre zijn werknemers geïnteresseerd in een sabbatical? En niet onbelangrijk: in hoeverre staat de werkgever daar positief tegenover? Kantoorartikelenaanbieder Viking deed onderzoek hiernaar onder 260 Nederlandse werknemers.

Staan werkgevers open voor sabbatical werknemers?
Een meerderheid van 59% van de ondervraagden is geïnteresseerd in het nemen van een sabbatical, bijvoorbeeld om te gaan reizen, vrijwilligerswerk te doen, of een cursus te volgen. Daarnaast gaf 34% aan het nog niet te weten. Op de vraag 'Staat jouw werkgever open voor sabbaticals van werknemers' antwoordde 26% met 'nee' en 18% met 'ja'; 56% gaf aan het niet te weten.

Energieker bij terugkomst
Tot 2012 kon met de levensloopregeling gespaard worden voor verschillende vormen van verlof; zo ook voor een sabbatical. In dat laatste jaar gaven 28.000 mensen aan dat ze via de levensloopregeling aan het sparen waren voor een sabbatical. Sindsdien is verlof (onbetaald of betaald) niet zomaar meer mogelijk. Dit betekent dat een regeling tot verlof geheel tot stand komt in overleg met de werkgever.

Van de respondenten die ooit op sabbatical waren gegaan keerde 55% daarna terug bij dezelfde werkgever. En het gros daarvan zegt zich energieker te voelen bij terugkomst; voor 29% was het tijd om een andere uitdaging te zoeken.

Bron: HRPraktijk


 

Staan werkgevers open voor sabbatical werknemers?

OVERIG NIEUWS

Meer nieuws


vind ons leuk op facebook

nu even niet